ASUMINEN VISARANNASSA

ASUMINEN VISARANNASSA

Hoivakoti Visaranta on yksityinen, paikallinen hoivakoti ikääntyneille ihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea. Hoivakoti Visaranta tarjoaa asukkailleen turvallisen asuinympäristön elää ja nauttia. Ammattitaitoinen henkilökuntamme takaa arjen sujuvuuden ja ovat apuna aina kun apua tarvitaan.  

Visarannan huoneet on suunniteltu ikäihmisten kodeiksi, joissa korostuvat viihtyvyys ja lämminhenkisyys. Visarannasta löytyy myös yhteisiä huoneita pariskunnille. Meillä jokainen asukas otetaan huomioon yksilönä, yksilön tarpeet, huolenpito ja hoiva huomioiden. 

 Liikunnalliset aktiviteetit ja laadukas hoiva pitävät huolen siitä, että asukkaat pysyvät virkeinä. Maittavat, ikäihmiselle suunnitellut ravintosuositusten mukaiset ateriat auttavat ylläpitämään asukkaiden hyvinvointia. 

Visarantaan voi hakeutua asukkaaksi Hämeenlinnan kaupungin sas-työryhmän kautta, palveluseteleillä tai yksityisesti maksaen.

Visarannassa korostuu ja näkyy usean vuoden kokemus ikäihmisten hoivasta - toivotamme ikäihmiset lämpimästi tervetulleeksi Visarantaan!